Kort biografi

Jeg er født i 1957 i Tønsberg, vokste opp på Nøtterøy og i Tønsberg. Flyttet til Oslo for å studere og har i mitt voksenliv bodd på Berger i Svelvik, og i Oslo. Nå bor jeg i Sandefjord.

Jeg studerte statsvitenskap, religionshistorie og pedagogikk på Universitetet i Oslo (UiO). Har graden cand. mag. Har studert engelsk ( univ. i Cambridge) og fransk (univ. i Montpellier). Senere har jeg også studert faget barne- og ungdomslitteratur ved UiO og norsk ved Universitetet i Bergen (UiB).
 
Har variert yrkeserfaring: lærer i ungdomsskole og videregående skole, bokhandler og yrkesveileder.

Jeg har sittet i styret i forfatterforeningen Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) fra 1999-2008. Fra 2001-04 var jeg nestleder, og fra 2004-08 var jeg leder for foreningen. Jeg har også hatt en rekke styreverv i andre organisasjoner, blant annet: Kopinor, !les (Foreningen Les) og Norla.

I lange perioder har jeg vært forfatter på heltid, det har jeg også vært siden 2016. Ved siden av å skrive egne bøker, hender det at jeg oversetter andres bøker. Hovedsakelig er det engelsk og svensk jeg oversetter fra. 

Jeg gir ikke ut så mange personlige opplysninger fordi jeg mener at bøkene, og det jeg skriver, er viktigere for leserne enn meg og mitt. Av samme grunn sier jeg ikke noe om mann, barn og nærmeste familie. De skal få leve sitt liv - og bøkene og mitt forfatterskap sitt "liv."